Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:965
Omnämnda SFS
2015:62, 19:162, 20:48
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt