Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:372
Omnämnda SFS
2015:650, 20:119, 20:259
Rättsområden
Påföljd, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Fri rörlighet