Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:568
Omnämnda SFS
2016:1067, 20:99, 20:340, 2018:1891, 2011:1244, 2016:253
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer