Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:680
Omnämnda SFS
2016:768, 21:189, 21:383, 1984:387
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet