Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:886
Omnämnda SFS
1994:200, 2017:725, 2005:807, 2000:500, 20:48, 2017:737, 2015:888
Rättsområden
Mervärdesskatt