Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lis-område behövde inte pekas ut i översiktsplan - strandskyddsdispens beviljas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Infrastruktur, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt