Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Makar som upptaxerats för bostadsförmån nekas prövning i HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande