Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man får bo kvar trots förvaring av 111 fyrverkeripjäser i lägenheten

En man sades upp från sin hyresrätt efter att bland annat 111 fyrverkeripjäser påträffats i hans lägenhet vid en husrannsakan. Fyrverkeripjäserna, tillsammans med omständigheten att han dömts för innehav av en mindre mängd svartkrut, är dock inte tillräckligt för att hyresavtalet ska upphöra menar såväl hyresnämnden som hovrätten. Han får därför bo kvar.

Man får bo kvar trots förvaring av 111 fyrverkeripjäser i lägenheten

Tullverket utförde en husrannsakan i en 29-årig mans hyresrätt i mars 2020 på grund av misstänkt narkotikasmuggling. I samband med husrannsakan påträffades en misstänkt hemmagjord bomb i lägenheten. I lägenheten påträffades även 111 fyrverkeripjäser som beräknats innehålla drygt 856 gram svartkrut samt fyra mindre beslag om totalt 37 gram svartkrut.

Polisens utredning resulterade i åtal mot 29-åringen för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Den 29-åriga mannens hyresvärd, ett bostadsbolag i Malmö, sade upp hyresavtal och hänsköt tvisten till Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Enligt hyresvärden hade mannen genom innehavet av fyrverkeripjäserna utsatt grannar och fastigheten för fara och därigenom åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst till den grad att hyresavtalet inte bör förlängas.

Mannen bestred yrkandet och anförde att han inhandlat fyrverkeripjäserna inför nyår men inte hann smälla av alla. De överblivna pjäserna förvarade han därför i lägenheten. Han bestred att han tillverkat en bomb med vidgick att han hanterat kulor, staser och krut för att bygga en stor smällare. Efter husrannsakan blev han medveten om att innehavet inte var tillåtet och gjorde sig därför av med all pyroteknik.

Hyresnämnden konstaterade att det av stämningsansökan inte framgår vilka mängder explosiva varor åtalet gäller. Det noteras dock att samtliga fyrverkeripjäser lämnats tillbaka till 29-åringen. Nämnden drog därför slutsatsen att åtalet endast avsåg de fyra mindre beslagen om 37 gram svartkrut som förverkats.

Nämnden ansåg att det av den åberopade utredningen inte framgick att fyrverkeripjäserna utgjort en fara för grannar och fastigheten – utan endast denna mindre mängd som förverkats. Hyresvärden hade dessutom hänvisat till en punkt i hyresavtalets ordningsregler som anger att det förbjudet av ”använda” fyrverkeripjäser i bostaden. Hyresnämnden anmärkte att punkten inte förbjuder förvaring.

Vid en sammantagen bedömning fann hyresnämnden att 29-åringen inte åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att hyresavtalet skulle upphöra.

Hyresvärden överklagade till Svea hovrätt. Den 29-åringa mannen hade under tiden hunnit dömas för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Domstolen anser dock att domen inte medför någon annan bedömning.

Överklagandet ska därför avslås.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Bostadshyra - förlängning, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig