Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man frias från påstått badkarsmord på 90-talet

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot person