Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2010/11:128
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Civilprocess, Advokat

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).