Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD:s nya praxis om taxeringens betydelse - fortsatta konsekvenser för nybyggnadsplaner

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Naturskydd, Plan- och byggnadsfrågor