Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Motparten skulle svara senast på julafton - nu prickas advokaten

En advokat som i samband med julhelgen 2018 gett motparten i en vårdnadstvist mindre än en vecka på sig att agera för att undvika stämning tilldelas en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Erinran innefattar även underlåtenhet att informera motparten om sin roll som ombud och att rekommendera honom att kontakta ett eget ombud.

En advokat anmäldes i början av 2019 till Advokatsamfundet av en man som varit motpart i ett vårdnadsärende. Anmälaren hade fått en skrivelse från advokaten daterad 17 december 2018 med förslag på hur vårdnaden och umgänget avseende parternas son skulle regleras.

I skrivelsen har advokaten förklarat att om parterna är överens kan de vända sig till familjerätten för att ingå ett juridiskt bindande avtal i frågorna. Advokaten avslutade skrivelsen med att konstatera att hon, om förslaget inte accepterades, hade sin klients uppdrag att vända sig till tingsrätten. ”Om jag inte hör någonting ifrån dig, eller av dig anlitat ombud, inom en vecka från och med dags dato kommer jag att ansöka om stämning”, avslutade hon.

Anmälaren har konstaterat att advokatens skrivelse med normal postgång skulle ha nått honom den 19 december 2018 – och att den angivna svarsfristen har gått ut på julafton. Advokaten har samtidigt inte upplyst anmälaren om att han borde anlita advokat. Trots ”hotet om rättsliga åtgärder” hade någon stämningsansökan ännu inte lämnats in en månad senare, enligt anmälaren.

Advokaten har i ett yttrande konstaterat att hon avvaktat med rättsliga åtgärder särskilt med hänsyn till de kommande helgdagarna. Stämningsansökan försenades sedan eftersom hon blev sjuk, men lämnades in 15 januari. Advokaten konstaterade att mannen företrätt sig själv i ett tidigare mål om verkställighet, men att en hänvisning om att anlita ombud borde ha varit med. En sådan skrivning hade missats av förbiseende, eftersom den biträdande jurist som upprättat skrivelsen inte känt till detta.

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar att anmälaren enligt ett brev daterat den 17 december 2018 haft att agera senast 24 december 2018 för att undvika stämning från advokaten. Ingenting har framkommit i ärendet som tyder på att det har varit särskilt bråttom med att vidta rättsliga åtgärder – och med hänsyn till detta kan advokaten inte anses ha gett motparten skäligt rådrum att svara på brevet.

Advokaten har dessutom missat att informera motparten om sin roll som ombud och att rekommendera honom att kontakta ett eget ombud.

Hon har därför på två punkter handlat i strid med god advokatsed och tilldelas nu en erinran.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

124-292-d2019_0151.pdf

100 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Advokat