Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas sänkt moms trots ändrad praxis

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Mervärdesskatt, Inkomstskatt - företag