Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas uppskov med flytt trots pandemisvårigheter flyga hem

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning