Covid-19

Corona och arbetsrätten

Vad händer om skolor stängs, när kan distansarbete eller korttidspermittering bli aktuellt? Jonas Wiberg redogör för flera arbetsrättsliga förändringar med anledning av corona.

Corona och GDPR

Johan Sundberg redogör för vad personuppgiftsansvariga behöver tänka på vad gäller bl.a. hälsodeklarationer och karantänregister samt information om kontakt med coronasmittade.

Corona-restriktioner för häktade sänker straffen

Eftersom en häktad man inte fick ta emot besök på grund av Coronakrisen sänks hans straff för grovt narkotikabrott i hovrätten. Han döms till fem års fängelse jämfört med sex år i tingsrätten. Även i ett annat narkotikamål sänks straffen då häktningen på grund av pandemin "inneburit större påfrestningar än vanligt".

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Straffrätt, Offentlig rätt

Mord i stället för dråp för skjutningen i Kupolen

Svea hovrätt dömer den man som sommaren 2019 sköt en annan man till döds utanför Kupolen i Borlänge till 14 års fängelse för mord i stället för dråp som tingsrätten bestämde. Den man som överräckte mordvapnet döms till 10 års fängelse för medhjälp till mord.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Straffrätt

Influencer förbjuds marknadsföra fiskolja mot Covid-19

En känd influensers marknadsföring på Instagram av fiskolja ger intryck av att man löper mindre risk att bli smittad av och får en bättre möjlighet att klara en infektion av Covid-19-viruset. Patent- och marknadsdomstolen går därför på Konsumentombudsmannens linje och förbjuder marknadsföringen med omedelbart verkan.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Övriga rättsområden, Offentlig rätt, Immaterialrätt

ARN: Pengarna tillbaka för inställda konserter i Corona-tider

En konsument som beställt tio biljetter av konserten “Thank You for the Music" har rätt att få tillbaka pengarna. En cyklist får halva anmälningsavgiften till Vätternrundan. Allmänna reklamationsnämnden slår fast att force majeure inte gäller vid återbetalning i Corona-tider samt att erbjudande om senarelagt evenemang kräver kundens godkännande.

Instans
Allmänna reklamationsnämnden
Rättsområden
Övriga rättsområden, Affärsjuridik