Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Personaloptioner för aktieköp via teckningsoptioner omfattas av skattelättnad

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Fåmansbolag, Värdepappersrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt