Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Prövningstillstånd i hovrätt vid ny bevisning blir straffrättslig HD-fråga

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Domare, Advokat, Straffprocess, Ordning och säkerhet