Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sänkt moms nekades trots ändrad praxis – HFD meddelar inte PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Mervärdesskatt