Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sänkt straff för ”bötning” och kidnappning står fast - HD meddelar inte PT

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person