Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Domare, Förvaltningsrätt, Försäkringsrätt, Övrig offentlig rätt, Offentlighet och sekretess, A-kassa, pension m.m.