Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skickade sexfilmer till kvinnlig kollega – döms i hovrätten

En 40-årig friad man döms i hovrätten för sexuellt ofredande för att ha skickat två filmer med sexuellt innehåll till henne via sin mobil. Det är alltför osannolikt att mannen av misstag skulle ha skickat ytterligare en film knappt ett dygn efter att han bett om ursäkt för den första filmen, som hans förment svartsjuka exhustru påstods ha skickat.

Enligt åklagaren hade en 40-årig man sexuellt ofredat en kvinnlig kollega genom att skicka två videoklipp med sexuell anspelning till henne. Detta skulle ha skett mellan den 8 oktober och den 9 oktober 2019 i Skärholmen.

40-åringen förklarade att hans dåvarande fru hade varit svartsjuk och trott att han hade en relation med kvinnan. Det var exfrun som hade skickat den första videofilmen, menade han. Den andra filmen var ett felskick. Den skulle egentligen ha skickats till hustrun, men hade av misstag skickats till kvinnan i stället.

Tingsrätten påpekade att det var försvårande att 40-åringen att filmerna hade skickats från mannens telefon. Trots att mannens förklaring – att den första filmen skickats till följd av ett svartsjukedrama och att den andra filmen skickats av misstag – ”inte var den mest sannolika förklaringen” var det enligt rätten dock inte omöjligt att det kunde ha gått till på det viset.

Mot mannens nekande var åtalet därför inte styrkt och han friades från brott.

Svea hovrätt anser dock att redan den omständigheten att de sexuella filmerna skickats från 40-åringens mobil starkt talar för att det var han som skickade dem. Det som kvinnan berättat om sina kontakter med 40-åringens dåvarande fru ger ytterligare stöd för detta.

Mannens uppgift att han, knappt ett dygn efter att han bett kvinnan om ursäkt för den första filmen, skulle ha skickat ytterligare en liknande film av misstag är enligt hovrätten dessutom osannolikt att den kan lämnas utan avseende.

Vid en samlad bedömning dömer domstolen därför mannen för sexuellt ofredande i enlighet med åtalet. Påföljden bestäms till 60 dagsböter om 200 kronor. Han åläggs dessutom betala skadestånd med 5 000 kronor till kvinnan för den kränkning som gärningen innebar. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot person