Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:106
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Skola och utbildning, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet