Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tvillingbror med identiskt DNA gör att man frikänns från grovt vapenbrott

Trots att det finns DNA-bevisning som knyter den åtalade mannen till en pistol som påträffats i husets källarförråd frikänns han i hovrätten. Mannen och hans tvillingbror har nämligen identiska DNA-profiler och brodern kan därför inte uteslutas som alternativ gärningsman.

Tvillingbror med identiskt DNA gör att man frikänns från grovt vapenbrott

En 21-årig man åtalades vid Borås tingsrätt för grovt vapenbrott.

Den 17 februari 2021 genomförde polisen ett källarsök i en fastighet i Borås. Innanför en dörr märkt 73–74 påträffades en svart väska, i vilken det låg en pistol och ammunition. Vapnet visade sig vara en ombyggd halvautomatisk tårgaspistol som konverterades till skjutning med skarp ammunition. Efter en undersökning påträffades DNA som kom från 21-åringen och/eller hans tvillingbror. DNA-profilen för tvillingbröderna överensstämde sinsemellan.

Den 23–25 februari 2021 frihetsberövades 21-åringen med anledning av en annan brottsmisstanke. I samband med det beslagtogs hans mobiltelefon innehållande två filmer som visade hur vapen och ammunition hanterades. 

Mannen uppgav att han inte hade något att göra med vapnet. Han lånade ut sin lägenhetsnyckel till en person som han kände. Det var dock inte hans tvillingbror. Han hade inte heller skapat filmerna på mobilen. Han påpekade att han kunde ha rört något vapen för tre år sedan då han härjade som värst. Han rörde sig numera inte i kriminella miljöer men kunde, av artighetsskäl, hälsa på personer med kopplingar till sådana miljöer. Han flyttade från Borås för att komma ifrån sitt tidigare umgänge. 

Tingsrätten konstaterade att det stod klart att 21-åringen bodde i en lägenhet i fastigheten och att han hade tillgång till förrådet. Förrådet tillhörde visserligen inte mannen med det framkom att han tidigare använde ett annat förråd bredvid det aktuella förrådet, vilket inte heller tillhörde honom. Mannen hade enligt tingsrätten inte heller angett någon förklaring till DNA-spåren, annat än att han i svävande och allmänna ordalag uttryckte att han för flera år sedan kunde ha vidrört vapen. Det fanns inga uppgifter som tydde på att brodern fick tillgång till det aktuella låsta utrymmet eller att han avsatt spåren. Därtill beaktades filmerna som skapades på mannens mobiltelefon, vilket talade för ett intresse för vapenhantering. 

Sammantagen fann tingsrätten att omständigheterna var sådana att det var bevisat att 21-åringen hade sådan rådighet över pistolen och ammunitionen att han innehaft dem uppsåtligen på sätt som avsågs i vapenlagen (1996:67). Beaktat att vapnet saknade legalt användningsområde stod det klart att det innehafts i en sådan miljö att det kunde befaras komma till brottslig användning. Han dömdes därför för grovt vapenbrott till fängelse i ett år och sex månader. 

21-åringen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet eller i andra hand lindra påföljden. 

Hovrätten konstaterar att det har kommit fram att 21-åringens bostadsnyckel, liksom alla andra bostadsnycklar i fastigheten, kunde användas till att låsa upp samtliga förrådsdörrar. Då alla nycklar i huset går till källarförråden kan det konstateras att det funnits andra möjligheter att komma åt utrymmet än att låna hans nyckel. Utöver uppgiften från mannen om nyckeln, har någon annan bevisning rörande tvillingbrodern inte lagts fram. Det har exempelvis inte framkommit var tvillingbrodern bor eller har sitt umgänge eller någon utredning i övrigt som innebär att han kan uteslutas som gärningsman. Utredningen tillåter heller inte några slutsatser avseende när DNA:t från 21-åringen och/eller hans tvillingbror har avsatts på vapnet.

Sammantaget innebär detta att utredningen inte är sådan att det går att utesluta att 21-åringens tvillingbror, eller någon annan, placerat vapnet och ammunitionen i källaren utan att han vetat om det. Mot denna bakgrund finner hovrätten att bevisningen som har lagts fram inte är tillräcklig för att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att det är mannen som innehaft vapnet och ammunitionen. Åtalet ska därför ogillas. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot samhället, Åklagare, Polis

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig