Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor