Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vapenbrottsdömd nekas HD-prövning – utvisas trots anhöriganknytning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Straffprocess, Utvisning på grund av brott