Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte vigselregistrering efter "köpt" tanzanisk certifikat

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Folkbokföring, namnfrågor m.m., Äktenskap och samboende