Folkbokföring, namnfrågor m.m.

Nyheter (487)

Bokstaven Y godkänns som förnamn

Förvaltningsrätten underkände bokstaven Y som förnamn, eftersom det inte var att anse som ett namn. På grund av ny praxis anser kammarrät...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

U och O gör skillnad i uttalet

Den finns en uttalsmässig skillnad mellan o och u. Därför stoppar kammarrätten en ändring av stavningen från Kinnonen till Kinnunen.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

HFD: ”Ford” tillåts som förnamn

Högsta förvaltningsdomstolen river upp underinstansernas avgöranden och slår fast att ”Ford” inte har en så påtaglig efternamnskaraktär i...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Får inte byta efternamn till Kärrgård

Kammarrätten avslår en kvinnas ansökan om att ändra efternamn till Kärrgård, eftersom det riskerar att förväxlas med det befintliga efter...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt