Folkbokföring, namnfrågor m.m.

Nyheter (493)

Bokstaven Y godkänns som förnamn

Förvaltningsrätten underkände bokstaven Y som förnamn, eftersom det inte var att anse som ett namn. På grund av ny praxis anser kammarrät...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

U och O gör skillnad i uttalet

Den finns en uttalsmässig skillnad mellan o och u. Därför stoppar kammarrätten en ändring av stavningen från Kinnonen till Kinnunen.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

HFD: ”Ford” tillåts som förnamn

Högsta förvaltningsdomstolen river upp underinstansernas avgöranden och slår fast att ”Ford” inte har en så påtaglig efternamnskaraktär i...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt