Folkbokföring, namnfrågor m.m.

Nyheter (578)

Får inte byta efternamn till von Wowern

Kammarrätten nekar efternamnsbytet till von Wovern med hänvisning till att det varken framgår av lagtext eller förarbeten att tillhörighe...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt

Klartecken för förnamnet Smith

Kammarrätten konstaterar, till skillnad från underinstansen, att förnamnet Smith inte är olämpligt och ska därför godkännas mot bakgrund ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Efternamnet Henriks godkänns

Kammarrätten beslutar att efternamnet Henriks godkänns för sonen till föräldrar vars efternamn är Söderberg respektive Pärsson. Efternamn...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt