Folkbokföring, namnfrågor m.m.

Nyheter (503)

Bokstaven Y godkänns som förnamn

Förvaltningsrätten underkände bokstaven Y som förnamn, eftersom det inte var att anse som ett namn. På grund av ny praxis anser kammarrät...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt