Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Visade i kammarrätten att värmepanna rivits ut - slipper betala vite

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Förvaltningsrätt, Förvaltningsprocess, Övrig fastighetsjuridik