Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Nya regler: för nystartsjobb samt för särskilt anställningsstöd Lagförslag: Bättre skydd för företagshemligheter samt meddelarskydd för vissa privatanställda På gång: Utredning om inhyrning och företrädesrätt Viktiga domar: Kollektivavtalstolkning, avskedande vid förtroendeförbrukande handling samt arbetstagarbegreppet

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp