FAKTURAKÖP

Lagändringar i ABL från den 1 augusti 2014

Programmet handlar om flertalet nyheter i ABL som bland annat innebär förenklingar för mindre bolag, utvidgning av ansvar, ändrade forumregler och utgivning av aktier. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2014 prop. 2013/14:86 Förenklingar i ABL http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/234118 Nerep tar även upp förändringar enligt: SOU 2008:32 om avskaffandet av revisionsplikt i små företag, SOU 2008:79 om begränsningar i revisors skade-ståndsansvar SOU 2009:34 och SOU 2009:37 om förenklingar i aktiebolagslagen och föreningslagen

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom affärsjuridik
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat