Lagändringar i ABL från den 1 augusti 2014

Programmet handlar om flertalet nyheter i ABL som bland annat innebär förenklingar för mindre bolag, utvidgning av ansvar, ändrade forumregler och utgivning av aktier. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2014 prop. 2013/14:86 Förenklingar i ABL http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/234118 Nerep tar även upp förändringar enligt: SOU 2008:32 om avskaffandet av revisionsplikt i små företag, SOU 2008:79 om begränsningar i revisors skade-ståndsansvar SOU 2009:34 och SOU 2009:37 om förenklingar i aktiebolagslagen och föreningslagen

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms