Om civilprocessuella säkerhetsåtgärder, med Magnus Widebeck

Civilprocessuella säkerhetsåtgärder Möjligheterna att snabbt och resolut genomdriva civilrättsliga rättigheter med stöd av 15 kap. 3 § rättegångsbalken tas upp. Ett huvudbudskap är att den som har en rättighet inte behöver nöja sig med en skadeståndsrätt. I stället kan rättigheten genomdrivas. Reglerna är aktuella eftersom Torkel Gregow har kommit med en bok om dem - han visar hur reglerna kan användas och öppnar för en bredare användning av dem.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms