Köp nu

Om civilprocessuella säkerhetsåtgärder, med Magnus Widebeck

Civilprocessuella säkerhetsåtgärder Möjligheterna att snabbt och resolut genomdriva civilrättsliga rättigheter med stöd av 15 kap. 3 § rättegångsbalken tas upp. Ett huvudbudskap är att den som har en rättighet inte behöver nöja sig med en skadeståndsrätt. I stället kan rättigheten genomdrivas. Reglerna är aktuella eftersom Torkel Gregow har kommit med en bok om dem - han visar hur reglerna kan användas och öppnar för en bredare användning av dem.

Magnus Widebeck
Lagman

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp