Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Vem träffas av förfoganderättsinskränkningar som är intagna i gåvobrev?

I det här avsnittet pratar Marie Wessel om huruvida förfoganderättsinskränkningar i gåvobrev binder tredje man eller inte? Rättsläget har varit osäkert i denna fråga under en längre tid. Marie tar upp ett nytt avgörande från Högsta domstolen.

Marie Wessel
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp