Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Rättsutvecklingen på vattenmiljöns område

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet går Per Molander och Joel Mårtensson igenom lagförslaget från i somras som behandlar vattenkraft och vattenverksamhet. De går igenom vad som händer på vattenmiljöområdet bl a Sveriges implementering av EU:s ramdirektiv för vatten och den sk Weserdomen. Det genomförs också bestämmelser om energiöverenskommelsen som bl a reglerar vattenkraften och hur man skall få moderna miljövillkor. Detta skall uppnås genom ett omprövningssystem som är anpassat genom en nationell plan.Insatser skall riktas för miljöåtgärder mot inskränkningar i elproduktionen. Alla dessa åtgärder skall finansieras av branschen. Avslutningsvis så föreslås en utmönstring av vissa av de skillnader mellan reglering av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet som man anser är omotiverad.

Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling
Per Molander
Partner, Mannheimer Swartling

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat