Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Allvarlig miljöskada och den svenska implementeringen av miljöansvarsdirektivet

Advokat – utbildningsintyg

Förra året kom en EU-dom rörande miljöansvarsdirektivets tillämpning. Domen tar upp ett antal intressanta frågeställningar och är inte minst en påminnelse om att miljöskador enligt miljöansvarsdirektivet är ett brett begrepp som omfattar mer än bara föroreningar av mark och vatten. Fokus har fram till nu legat på just föroreningar av mark och vatten. Detta fokus börjar nu breddas och börjar inkludera det vidare begreppet allvarliga miljöskador. Joel Mårtensson tittar närmare på EU:s ansvarsdirektiv och den svenska implementeringen i ljuset av EU domstolens dom.

Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp