Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Ny praxis om bevisbördans placering i fordringsmål

HD avgjorde nyligen vem som har bevisbördan i ett mål om fordran där ena parten återkrävde en ostridig betalning. Domen tas upp av Emilia Lundberg som också tittat på ett mål från Svea hovrätt rörande bevisfrågor vid misstagsbetalningar. Hon förklarar vad som skilde majoritetens uppfattning från minoritetens i de båda fallen.

Emilia Lundberg
Advokat

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

1490kr

ex. moms