Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Anstånd med betalning av skattetillägg

Frågor rörande anstånd med inbetalning av skattetillägg är en viktig rättssäkerhetsfråga. Ett antal regler har aktualiserats som gäller både frågan om anstånd med betalning av skattetillägg men också hur själva förfarandet ska gå till när det gäller möjligheterna att få anstånd med betalning av skattetillägg beroende på om prövning sker i förvaltningsrätten eller i allmän domstol. Överklagar man ett beskattningsbeslut av skatteverket om skattetillägg så ges det automatiskt ett anstånd inför prövningen i förvaltningsrätten. Hur är det när lagen om talan om skattetillägg tillämpas, det vill säga att tingsrätten beslutar om skattetillägg och så klagar man till hovrätten? Får man då automatiskt anstånd med betalningen av skattetillägg? Den frågan prövades nyligen i ett par uppmärksammade mål av Kammarrätten i Stockholm där man kom fram till att det ges ingen rätt till dubbla domstolsprövningar. Domarna är överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat