Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Artskyddet enligt artskyddsförordningen

Advokat – utbildningsintyg

Artskyddet har vållat en hel del kontroverser de senaste åren. Anledningen är att det strikta regelverket anses stoppa samhällsviktiga projekt. Skyddet av hotade arter påverkar allt från planering, till byggande, från skogs- och jordbruk till vindkraft, gruvnäring och andra näringsverksamheter. Stefan Rubenson ger en grundlig genomgång av regelverket kompletterat med relevant praxis.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

2490kr

ex. moms

Köp