Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Betalning med befriande verkan från Skatteverket till Kronofogden?

Ett ovanligt och intressant hovrättsfall i skärningspunkten mellan civil-, skatt- och straffrätt. Skatteverket betalade ut ett gentemot käranden utmätt belopp om drygt 800 000 kronor till Kronofogden, som betalade ut det till bedragare. Frågan i målet var om Skatteverket betalat till Kronofogden med befriande verkan och är en exekutionstitel behäftad med ett grundläggande fel om utmätningsgäldenären inte fått tillfälle att medverka i förfarandet? Advokat Börje Leidhammar redogör och kommenterar avgörandet.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat