Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Brottsbegreppet

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra ett brott? Går det att uppställa en struktur för hur prövningen lämpligen bör ske? Jack Ågren går igenom de olika beståndsdelarna som är karaktäriserande för det svenska brottsbegreppet. Genom att utgå från en tydlig struktur när man prövar brottsfrågan tydliggörs och renodlas argumentationen.

Jack Ågren
Docent i straffrätt

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms