Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Del 1. Behörighet att företräda dödsbon. Del 2. Problem som kan uppkomma vid lottläggning av bodelning

Advokat – utbildningsintyg

Del 1. Avsnittet tar upp förvaltningsfrågorna och vem som har talerätt för ett dödsbo – viktiga frågor som är mer komplicerade än man kan tro. Marie Wessel behandlar situationen för dödsbodelägare och fullmaktshavare och tar särskilt upp frågan om talerätt. En gedigen genomgång av centrala frågeställningar som behöver övervägas innan talan väcks i domstol.
Del 2. Lottläggning vid bodelning och de praktiska problem som kan uppkomma får en gedigen genomgång. Marie Wessel tittar på en mängd olika problemställningar utifrån vad parterna intar för ståndpunkt. Vi tittar på anvisningsrätten, övertaganderätten av gemensam bostad och problematiken kring hyresrätter. Vi får också tips på taktiska åtgärder för att slippa behovsprövningen.

Marie Wessel
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms