Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Förhandsbesked i skattefrågor

Advokat – utbildningsintyg

Bindande förhandsbesked är av stor vikt både från rättssäkerhetssynpunkt och för att få klarhet i hur en framtida rättshandling kan bli bedömd av Skatteverket. Börje Leidhammar tar upp de formella och materiella förutsättningarna för att förhandsbesked ska lämnas och kompletterar med viktig praxis. Han fokuserar särskilt på frågor som kan bli avvisade av Högsta förvaltningsdomstolen.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms