Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Förslag till ändrade jämkningsregler för mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

Det nya förslaget till ändrade jämkningsregler för mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet analyseras och kommenteras av Ulla Werkell. Anledningen till förslaget är att Högsta förvaltningsdomstolen i två avgöranden och efter att ha inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen, funnit att de svenska reglerna i vissa hänseenden inte är förenliga med EU rätten. Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har kommit fram till att det inte är förenligt med EU rätten att ålägga en fastighetsägare att återbetala moms som en tidigare ägare dragit av. Förslaget innebär att jämkning alltid ska ske vid en överlåtelse av en fastighet och skulle om det genomförs innebära en kraftig kostnadsökning. Förslaget innebär en försämring av dagens regler för en bransch som samtidigt drabbas av stora kostnadsökningar på grund av stigande räntor.

Ulla Werkell
Skattejurist och ledamot i Skatterättsnämnden

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat