Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Hållbarhetsrapportering del 3 - Miljö

I det här avsnittet pratar Per Molander och Joel Mårtensson om vilken miljöinformation som hållbarhetsredovisningen ska innehålla.

Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling
Per Molander
Partner, Mannheimer Swartling

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp