Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Indirekt besittningsskydd vid lokalhyra - särskilt om skadeberäkning

Advokat – utbildningsintyg

Tvister om indirekt besittningsskydd är ofta väldigt komplexa och det är inte ovanligt att tvisten rör många olika delfrågor. Det kan vara fråga om att parterna är oense om huruvida ersättningsskyldighet överhuvudtaget föreligger; om uppsägningen utlöst det indirekta besittningsskyddet, huruvida ersättningslokal anvisats, om – i förekommande fall – ersättningslokalen är godtagbar och ersättningsskyldigheten därför faller bort eller ej. Kommer man väl förbi det steget blir frågan ofta kring vilka av delposterna i hyresgästens skadeståndskrav som är ersättningsgilla, och naturligtvis också hur dess värde ska beräknas och styrkas; samt om ersättningen i någon del faller bort eller påverkas av de allmänna skadeståndsrättsliga principerna. Advokat Michelle Hesselbrandt ger en gedigen redogörelse kring det indirekta besittningsskyddet kompletterat med relevant praxis.

Michelle Hesselbrandt
Advokat vid Advokatfirman Steinmann

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom fastighetsjuridik
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat