Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Miljökvalitetsnormer i praktiken

Advokat – utbildningsintyg

Systemet med miljökvalitetsnormer för vatten är högaktuellt och viktigt att känna till för den som arbetar med vattenfrågor. Syftet med dagens avsnitt är att på ett mer konkret sätt beskriva hur vattenförvaltningen är organiserad och hur vatten­myndig­heternas arbete med klassi­fi­cering och fastställande av miljökvalitets­normerna för ytvatten går till i praktiken. Normerna har mycket stor betydelse i enskilda prövningar, men det är svårt att förstå hur systemet fungerar och när och hur olika beslut fattas, och vad som är bindande och inte bindande. Agnes Larfeldt avslutar med att ta upp några typsituationer och frågeställningar som har aktualiserats i praktiken och där normerna spelat en avgörande roll.

Agnes Larfeldt
Advokat, Agnes advokater

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat