Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Ny HD-dom om olaga förföljelse – kombinationsbrott, integritet och påföljdsval

När är olaga förföljelse ett brott av sådan art att det leder till en presumtion för fängelse? Hur ska man se på kopplingen av den här formen av kombinationsbrott och straffrabatter? Hur hanteras utomstående brott? Kan det ske en uppdelning av påföljdsbestämningen? Högsta domstolen ger svar i ett nyligen avgjort mål som kommer få stor betydelse för underrätterna.

Stefan Reimer
Justitieråd

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

2490kr

ex. moms

Köp