Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Ny hovrättsdom om det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4

Ska gåvor som omfattas av 7 kapitlet 4 § ärvdabalken återbäras till gåvogivaren före eller efter bodelningen? Marie Wessel går igenom frågeställningen, analyserar domen från Svea hovrätt som kom i juni. Frågan om det föreligger särskilda skäl mot att tillämpa bestämmelsen är ännu inte klarlagt. Med stor sannolikhet kommer ett besked om prövningstillstånd i Högsta domstolen och då återkommer vi med svaret på frågan.

Marie Wessel
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom familjerätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat