Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Ny hovrättsdom om det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7:4

Ska gåvor som omfattas av 7 kapitlet 4 § ärvdabalken återbäras till gåvogivaren före eller efter bodelningen? Marie Wessel går igenom frågeställningen, analyserar domen från Svea hovrätt som kom i juni. Frågan om det föreligger särskilda skäl mot att tillämpa bestämmelsen är ännu inte klarlagt. Med stor sannolikhet kommer ett besked om prövningstillstånd i Högsta domstolen och då återkommer vi med svaret på frågan.

Marie Wessel
Advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms