Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Ny praxis vidgar ersättningsrätten enligt miljöbalken

Trots att miljöbalken saknar bestämmelser om ersättning när det gäller hindrad markanvändning när skälet för hindret är artskyddet, anser Högsta domstolen att nekad skogsavverkning på grund av artskyddet visst kan ge rätt till ersättning. Som skäl angav Högsta domstolen att inskränkningen hade försvårat pågående markanvändning i en avsevärd omfattning och varit särskilt betungande för skogsbolaget. Sammanfattningsvis ansåg Högsta domstolen att det helt enkelt inte framstod som rimligt, att bolaget ensamt skulle få bära konsekvenserna av inskränkningen. Mot bakgrund av Högsta domstolens dom kan man nu antagligen sätta punkt för en lång diskussion huruvida inskränkningar i markanvändningen på grund av artskyddet motiverar ersättning enligt miljöbalken. Stefan Rubenson går igenom målet och sätter in det i ett större sammanhang om ersättningsmål enligt miljöbalken och närliggande lagstiftning.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat