Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Nya prejudikat från HD vintern 2020

Advokat – utbildningsintyg

Nya prejudikat om "snatterigränsen", åldersresning och skadeståndsnivåer för kränkning samt sveda och värk vid oaktsam våldtäkt. Den viktigaste domen i avsnittet handlar om tillämpningen av skyddstillsyn och fängelse enligt 28 kap 3§ BrB på vuxna lagöverträdare. Martin Borgeke ger en gedigen analys av domen och konstaterar att hur mycket vägledning som rättstillämpningen får är väl inte alldeles klart.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

2490kr

ex. moms

Köp