Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Omprövning för moderna miljövillkor och ett reviderat förnybarhetsdirektiv - hur går det ihop?

Advokat – utbildningsintyg

Mot bakgrund av den förändrade situationen på elmarknaden och behovet av att säkra ett robust energisystem som förmår att snabbt svara upp mot förändrade behov behöver effekterna av hittills genomförda omprövningar kartläggas och behov av ändringar av nuvarande system för prövning av moderna miljövillkor ses över. Omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften föreslås pausas för att medge tid för analys och översyn, samt för genomförandet av de förändringar av systemet som analysen kan komma att leda till. Vi redogör även för ett nytt EU-direktiv som kan ha stor betydelse för omprövningarna av vattenkraften, nämligen det tredje reviderade förnybarhetsdirektivet. Advokat Agnes Larfeldt tar upp intressanta frågor som ställs på sin spets när de två regelverken krockar. Ett viktigt avsnitt för dig som miljörättare.

Agnes Larfeldt
Advokat, Agnes advokater

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom miljörätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat